Thùng nam châm lọc sắt vĩ đôi vệ sinh nhanh

Thùng nam châm lọc sắt vĩ đôi sử dụng nam châm vĩnh cửu hay nam châm ferrite có chức năng lọc sắt và tạp chất từ trong các nguyên liệu chế biến. Thùng gồm hai lớp nam châm xếp lệch nhau tăng khả năng lọc cho thiêt bị. Xung quanh được bao bọc bởi lớp inox không gỉ.

Thùng nam châm lọc sắt vệ sinh nhanh

Thùng nam châm lọc sắt vệ sinh nhanh

Thùng nam châm lọc sắt vệ sinh nhanh hai tầng

Thùng nam châm lọc sắt vệ sinh nhanh hai tầng

Thùng có hai lớp nam châm được thiết kế sao cho việc lấy ra vệ sinh dễ dàng. Mọi thông tin về thiết bị lọc sắt này vui lòng liên hệ namchamviet.com