Nam châm lọc sắt hỏa tiễn

Nam châm lọc sắt hỏa tiễn là dạng thùng nam châm lọc sắt dạng hỏa tiễn thường để lọc các nguyên liệu dạng hột. Thiết bị thường được lắp đặt trong các đường ống nguyên liệu, khi nguyên liệu đi qua , các tạp chất sắt sẽ được giữ lại bởi tử trường cực mạnh.

Thùng nam châm lọc sắt dạng hỏa tiễn

Thùng nam châm lọc sắt dạng hỏa tiễn

Thùng nam châm lọc sắt dạng hỏa tiễn

Thùng nam châm lọc sắt dạng hỏa tiễn

 

Thùng nam châm lọc sắt hỏa tiễn được bao bọc bởi lớp inox không gỉ.  Thường sử dụng trong các ngành tái chế gỗ, xay xát, các loại hạt….