Ứng dụng nam châm trong ngành y học hiện đại

Các loại nam châm đã được ứng dụng khá rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống từ các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, chế tạo các thiết bị điện tử, thiết bị  quân sự và cả trong y học. Một nghiên cứu mới nhất gần đây của các nhà khoa học Hàn Quốc đã sử dụng ứng dụng nam châm trong việc chữa bệnh ung thư.

Ứng dụng nam châm trong y học

Ứng dụng nam châm trong y học

Phương pháp thí nghiệm chỉ ra rằng, các tế bào ung thư hay tế bào chết , tế bào già có cơ chế tự động rụng khi tế bào rụng phát tín hiệu. Dựa vào cơ chế này, các nhà khoa học đưa ra một phưởng pháp là cấy các hạt nam châm dạng nano vào các tế bào rụng để chúng tự động phát tín hiệu kích hoạt các tế bào ung thư và các tế bào chết.

Để kích hoạt chúng, các nhà khoa học sử dụng từ trường nam châm điện , khi được kích hoạt, một loạt các tế bào rụng sẽ được kích hoạt để phát tín hiệu cho các tế bào ung thư và tế bào chết. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là phân biệt đâu là tế bào ung thư, đâu là tế bào chết, tế bào cần loại bỏ. Hưởng phát triển này mở ra hướng đi mới cho ngành y dược.

Sản phẩm: Máy tuyển từ