Nam châm được cấu tạo như thế nào

Cũng như bao vật liệu khác nam châm cũng được cấu tạo từ các nguyên tử và các phân tử, nhưng tại sao các vật bình thường lại không có từ tính mà nam châm lại có từ tính, phải chăng nam châm được cấu tạo từ loại vật liệu nào khác chăng?

Có khá nhiều lời giải thích và chứng minh cho từ tính của nam châm, nhưng nói chung tất cả các giải thích đều được đưa ra từ sự vận động của các hạt điện tích xung quanh nhân nguyên tử ở các vật thông thường và nam châm.

Nam châm đất hiếm

Nam châm đất hiếm

Hầu hết các vật thể được cấu tạo từ các nguyên tử, các nguyên tử lại là sự hợp thành của  các hạt điện từ và các nhân nguyên tử tạo thành. Trong đó, các hạt điện di chuyển xung quanh nhân nguyên tử, các hạt này di chuyển tạo ra  từ trường, nhưng do các hạt di chuyển hỗn loạn nên các từ trường bên trong các nguyên tử bị triệt tiêu  lẫn nhau.

Đối với nam châm, chúng được cấu tạo từ các loại vật liệu sắt từ như sắt, coban, ..Các hạt diện trong các nguyên tử từ này không di chuyển hỗn loạn như trong các vật khác, chúng di chuyển theo một hướng nhất định và không triệt tiêu từ tính lẫn nhau vì thế nam châm mang từ tính.

Có nhiều loại nam châm như nam châm đất hiếm, nam châm ferriter, nam châm vĩnh cửu, và ứng dụng đất hiếm…là do nguyên vật liệu cấu tạo nên chúng và độ từ tính của chúng.

Nguồn Internet.