Hai viện khoa học lớn nhất hợp tác chế tạo nam châm

Với mục tiêu là nghiên cứu các  vật chất ở mức độ nguyên tử và phân tử, một dự án chế tạo nam châm được đưa ra. Theo thông báo của Viện Vật lý Lebedev (IFL) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga , đây sẽ là nam châm mạnh nhất thế giới hiện nay so với ba phòng thí nghiệm còn lại ở Hà Lan, Mỹ và Pháp với mức độ từ trường 100 tesa trong khi các phòng thí nghiệm khác ở mức cao nhất là 40 tesla.

từ trường nam châm

từ trường nam châm

Dự án chế tạo khối nam châm với mức từ trường lớn nhất thế giới này là sự hợp tác của IFL và Viện MIT của mỹ. Khối nam châm được đặt trong một khuôn viên ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên của IFL.

Hiện nay, có rất nhiều giả  Noben vật lý được trao cho những người làm việc trong môi trường từ trường cao, theo đánh giá bước đầu, nếu dự án thành công sẽ mở ra hướng phát triển mới , đưa nước Nga đến với tương lai.

Hiện tại, dự án có thể được thực hiện hoàn toàn tại Nga với nguyên vật liệu và công nghệ kỹ thuật của Nga.

Nguồn Internet.

Chú thích: Tesla (đơn vị cảm ứng từ, 1 Tesla = 20.000 lần đơn vị từ trường Trái Đất)