Những ứng dụng mới ra đời của đất hiếm

Nam châm đất hiếm được phát hiện vào những năm đầu của thế kỷ 21, những tại sao nó được sử dụng rộng rãi hơn các loại nam châm khác  mặc dù so về từ tính và độ lực từ không mấy cao hơn các loại nam  châm điện, nam châm ferrite.

Thực ra, nam châm đất hiếm đã được con người phát hiện và sử dụng trong những năm 80 của thế kỷ trước. Nam châm đất hiếm được chế tạo bằng hai phương pháp chính là thiêu kết và kết dính, quá trình tạo ra nam châm đất hiếm trải qua rất nhiều công đoạn phức tạo từ nghiền nát đến khi ép thành hình dạng nam châm như chúng ta thấy ngày nay.

Nam châm đất hiếm

Nam châm đất hiếm

Có nhiều loại nam châm đất hiếm, phổ biến nhất là loại nam châm công thức NdFeB. So với các loại khác, nam châm đất hiếm NdFeb có độ từ tính không kém gì và một lý do nữa mà nam châm đất hiếm NdFeb được sử dụng rộng rãi bởi giá thành của nó.

Ứng dụng của nam châm đất hiếm trong máy phát điện

Ứng dụng của nam châm đất hiếm trong máy phát điện

Nam châm đất hiếm ra tạo điều kiện cho nhiều  ngành công nghiệp khác phát triển, thay vì sử dụng các loại nam châm truyền thống, phải chế tạo các thiết bị có kích thước và trọng lượng lớn  mới có đủ độ từ tính thì với nam châm đất hiếm, các thiết bị được thu nhỏ về khối lượng và kích thước.

Một trong những ứng dụng thường gặp của nam châm đất hiếm là dùng trong các thiết bị điện cỡ nhỏ như chế tạo máy phát hiện cỡ nhỏ, xe đạp điện…..

Các: Sản phẩm nam châm điện