Các nước phát triển đi tìm nguồn cung đất hiếm

Ngành công nghiệp sản xuất năng lượng sạch đang ngày càng sử dụng nhiều loại nam châm đất hiếm bởi khả năng từ tính mà loại nam châm này mang lại. Với độ từ tính ổn định, có thể sản xuất những thiết bị có khối lượng tương đối nhẹ đã mở ra hướng đi mới trong ngành chế tạo vật liệu vũ trụ, thiết bị sử dụng điện….góp phần hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Khai  thác đất hiếm-Nguồn nguyên liệu chính chế tạo nam châm đất hiếm

Khai thác đất hiếm-Nguồn nguyên liệu chính chế tạo nam châm đất hiếm

Cũng bởi nhu cầu đất hiếm đang lên cao mà những nước có nền công nghiệp hiện đại đang bắt đầu tìm nguồn cung đất hiếm cho mình. Trên thế giới hiện nay, Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm lớn nhất thế  giới nhứng thời gian gần đây, cùng với sự phát  triển mạnh của một số nguồn cung cấp khác, giá thành giảm xuống nên nguồn cung từ Trung  Quốc đang hạn chế  dần.

Để  đảm bảo nguồn cung, các nước phát triển, trong đó có Nhật bản, một trong những nước có nhu cầu nhập khẩu đất hiếm cao đang bắt đầu chuyển sang tìm kiếm nguồn cung từ thị trường Việt Nam.

Được biết, trong nước, một số ứng dụng từ nam châm đất hiếm được các nhà khoa học nghiên cứu  chế tạo thành  công, mở ra hướng đi mới  cho ngành khoa học Việt Nam. Việc xuất khẩu đất hiếm sang Nhật cũng góp phần mang lại nguồn ngân sách cho đất nước.

Các loại: Nam châm Ferrite