Nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm

Nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm được sử dụng để nâng, bốc trong các nhà máy, xí nghiệp. Sử dụng nam châm vĩnh cửu, không cần điện. Có thể sử dụng để nâng những vật liệu từ tính có khối lượng lên tới 6 tấn, không cần sử dụng điện.

Nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm

Nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm

Nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm

Nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm

Mọi thông tin chi tiết về các sản phẩm nam châm nâng bằng nam châm đất hiếm vui lòng liên hệ namchamviet.com