Nam châm dẻo dạng vải

Nam châm dẻo dạng vải là loại nam châm dẻo giốn như một cuộn vải dài, cho phép thực hiện thao thác trang trí, in ấn lên một mặt của tấm vải, mặt còn lại có thể được sử dụng dán lên bề mặt vật liệu bằng sắt hay kim loại khác.

Nam châm dẻo dạng vải

Nam châm dẻo dạng vải

Thường sử dụng trong in ấn,  thiết kế, quảng cáo…