Nam châm dẻo cuộn tròn

Nam châm dẻo cuồn tròn là loại nam châm có một mặt làm bằng nam châm có từ tính, mặt còn lại có thể dùng để vẽ hoa văn trang trí. Nam châm dẻo cuộn trọn thường được sử dụng trong trang trí bằng cách vẽ hoa văn lên một mặt và dán trên trên bề mặt vật liệu là sắt hay kim loại khác.

Nam châm dẻo cuộn tròn

Nam châm dẻo cuộn tròn

Thường nam châm dẻo cuộn tròn được sử dụng trong ngành giải trí quảng cáo, in ấn..