Nam châm điện hình tròn

Nam châm điện hình tròn là lọaị nam châm điện cỡ lớn sử dụng để nâng đỡ các loại nguyên vật liệu bằng sắt có kích thước lớn, hay dùng trong các xưởng sản xuất lớn, các nhà máy công nghiệp, các xưởng tàu kho bãi…

 

Nam châm điện hình tròn

Nam châm điện hình tròn

 

Đặc điểm:

Sử dụng điện

khả năng nâng đỡ vật có trọng tải và kích thước lớn.