Nam châm đất hiếm hình nhẫn

Nam châm đất hiếm hình nhẫn có hình dạng tròn với một lỗ tròn rỗng bên trong. Cũng như các sản phẩm nam châm đất hiếm khác, công thức chính của nam châm là NdFeB. Được mạ lớp bạc bên ngoài chống sét.

Nam châm đất hiếm hình nhẫn

Nam châm đất hiếm hình nhẫn

Nam châm đất hiếm hình nhẫn

Nam châm đất hiếm hình nhẫn

Nam châm đất hiếm với thành phần chính là đất hiếm có độ từ tính cao. Thường sử dụng trong các vật dụng thông thường như ví, túi xách…

Tiếp: Nam châm điện