Nam châm ra đời là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế giới. Ngày nay, nam châm được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Công ty TNHH Nam Châm Việt ra đời với hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh các loại nam châm đất hiếm, nam châm lọc sắt, nam châm điện , và các ứng dụng nam châm khác. Ngoài ra, công ty Nam Châm Việt chúng tôi còn tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống nam châm cho các nhà máy, khu công nghiệp, ...